Ätter och vapen

357 ätter har introducerats på Finlands Riddarhus och av dessa fortlever i Finland 143 ätter fördelade på 3 grevliga, 24 friherrliga och 116 adliga ätter (Adelskalendern 2022). 

I ätte- och vapendatabasen finns kortfattad information om ätterna samt bild på respektive ätts vapen. 

För personbestånd hänvisar vi till Adelskalendern (presensmatrikel) och Ättartavlorna (historiskt personbestånd). Dessa publikationer finns till försäljning hos välsorterade bokhandlare och kan även rekvireras från Riddarhusets kansli via e-post till amanuens@riddarhuset.fi.  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
von Wahlberg
Wahren
Walleen, adl.
Walleen, frih.
Wallensköld
Wallenstierna
Wallenstråle
Wasastjerna
von Weissenberg
von Wendt
von Willebrand
von Willebrand F 23
von Willebrand F 33
von Willebrand F 60
von Winther
Wrede af Elimä
von Wright
von Wulffert
Wuorenheimo
Wärnhjelm
Yrjö-Koskinen, adl.
Yrjö-Koskinen, frih.
Zakrewsky
von Zansen
Örn
Örnhjelm