Publikationer

Adelskalendern

Sedan 1858 har Riddarhuset i Finland gett ut Finlands Ridderskaps och Adels kalender - i allmänhet kallad Adelskalendern. Publikationen är en utredning över de nu levande ätterna och det aktuella personbeståndet inom adeln och utkommer vart tredje år.

Som grund för Adelskalendern ligger det kontinuerliga arbetet med Ättartavlorna som utförs av riddarhusgenealogen och den aktiva medverkan ättemedlemmarna bidrar med för att materialet i kalendern i möjligaste mån skall vara aktuellt och korrekt.

Sedan 2001 ingår i Adelskalendern enhetligt utformade vapen, återgivna i fyrfärgstryck, såsom de ritades i slutet på 1800-talet. Dessa vackra vapensköldar får inleda presentationen av varje ätt.

Av Adelskalendern framgår det att Riddarhuset i Finland har sett 357 ätter introduceras. Av dessa fortlever i Finland 145 på manslinjen medan 8 ätter endast fortlever på kvinnolinjen. Av de 145 ätterna på manslinjen är 4 grevliga, 24 friherrliga och 108 adliga. Totalt upptar Adelskalendern uppgifter om 175 ätter. 

Ättartavlorna - pågående arbete

Under åren 1942–1965 utkom Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna redigerade av Tor Carpelan. Ättartavlorna utgör stamtavlor över de ätter som är inskrivna på Riddarhuset från den första kända stamfadern fram till idag.

För närvarande pågår en uppdatering av ättartavlorna. Arbetet sker under ledning av riddarhusgenealog Johanna Aminoff-Winberg. Fyra delar av fem har hittills utkommit - Ättartavlor I A-D (2017), II E-H (2018), III I-P (2019) och IV Q-S (2021). Den femte och sista delen som innehåller ätterna T-Ö beräknas utkomma 2022.

Publikationer till försäljning

Adelskalendern utkommer var tredje år. Den senaste volymen utkom 2019. Till försäljning finns också Adelskalendern 2016, 2013, 2010 och 2007.

Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna (red. Johanna Aminoff-Winberg) utkommer nu i uppdaterad och kompletterad form. Hittills har 3 delar har utkommit. Del IV (Q-S) publiceras 2021.

Adeln och dess hus (red. Johanna Aminoff-Winberg 2013). Boken utkom i samband med riddarhusbyggnadens 150-årsjubileum. Här skildras både hur Finlands Riddarhus uppstod som institution och som byggnad. Boken ger också en inblick i lantdagens arbete, i den genealogiska verksamheten, liksom i välgörenhet och storslagna baler.

Gentes Finlandiae I-X har utkommit 1966–2007. Del VI och VII är slutsålda. Länk till pdf med innehållsförteckningar.

Georg Theodor Polychron Chiewitz 1815–1862 "innovatiivinen arkkitehtuurin ja rakentamisen monitaituri. Toimi Suomessa ja Ruotsissa" (2009). Endast på finska.

Publikationerna kan köpas i välsorterade bokhandlar. För närmare information gällande försäljning (pris, leverans) av publikationer kontakta amanuens@riddarhuset.fi.

Vårt Riddarhus - ättemedlemmarnas tidskrift

Sedan 2018 ger Riddarhuset ut tidskriften Vårt Riddarhus. Den innehåller information om Riddarhusets verksamhet och artiklar med anknytning till Ridderskapet och adelns kulturarv.

Tidskriften distribueras till samtliga ättemedlemmars hushåll i Finland och utkommer med ett nummer per år. Några av artiklarna går att läsa på startsidan (länk).  

Det finns möjlighet att annonsera i tidskriften. För mer information, vänligen kontakta riddarhuskamreraren Johan von Knorring, telefon +358 10 411 7265 eller e-post johan.vonknorring@riddarhuset.fi.