Släktforskning

Riddarhuset har personuppgifter över alla finska adelsmän från medeltiden och framåt. Riddarhusgenealogen ansvarar för att dessa genealogier fortlöpande kompletteras samt leder Riddarhusets övriga forsknings- och publikationsverksamhet.

Frågor om adeln i Finland kan skickas till riddarhusgenealogen per e-post genealog@riddarhuset.fi.

Riddarhusets bibliotek

Riddarhusets specialbibliotek är öppet för forskare. Ingen utlåning sker men det går att i lugn och ro studera verken i biblioteket. I samlingen finns genealogisk litteratur såsom biografier och släktböcker, matriklar och olika länders adelskalendrar. I samlingen ingår också heraldisk referenslitteratur och samtliga lantdagsprotokoll för adeln i Finland. Biblioteket är öppet  vardagar kl. 10-14. Biblioteksförteckning.

För bokning av besökstid, kontakta gärna amanuensen per telefon +358 10 411 7264 eller per e-post amanuens@riddarhuset.fi