Riddarhuskansliet

 

Riddarhuskamrerare Johan von Knorring
Riddarhuskamreraren ansvarar för verksamheten och övergripande ärenden rörande ekonomi, juridik, uthyrning och fastighetsfrågor. 
+358 10 411 7265
johan.vonknorring@riddarhuset.fi

Kanslist Johanna Carpelan 
Kanslisten ansvarar för bokningar av riddarhussalen och för administrativa tjänster. 
+358 10 411 7261
kansli@riddarhuset.fi

Riddarhusgenealog Magdalena af Hällström
Riddarhusgenealogen ansvarar för den genealogiska verksamheten, heraldiska frågor samt biblioteket och arkivet. 
+358 10 411 7262
genealog@riddarhuset.fi

Amanuens Gunilla Peräsalo
Amanuensen är genealogens assistent och ansvarar för kundservicen på Riddarhusets specialbibliotek, guidningar och bokbeställningar.  
+358 10 411 7264
amanuens@riddarhuset.fi

Vaktmästare Christer Grönlund
+358 40 552 0318