Ätter och vapen

357 ätter har introducerats på Finlands Riddarhus och av dessa fortlever i Finland 145 ätter fördelade på 3 grevliga, 26 friherrliga och 115 adliga ätter (Adelskalendern 2019). 

I ätte- och vapendatabasen finns kortfattad information om ätterna samt bild på respektive ätts vapen. 

För personbestånd hänvisar vi till Adelskalendern (presensmatrikel) och Ättartavlorna (historiskt personbestånd). Dessa publikationer finns till försäljning hos välsorterade bokhandlare och kan även rekvireras från Riddarhusets kansli via e-post till amanuens@riddarhuset.fi.  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
Langhoff
Lavonius
Lilliebrunn
Lillienberg
Lindcranz
Lindelöf
Linder
Linder af Svartå
af Lindfors
Lode
Lybecker
Mannerheim, frih.
Mannerheim, grev.
Mannerstråle
von Marqvard
Martinau
Mechelin A 252
Mechelin A 265
af Meinander
Mellin
Menschikoff
von Minkwitz
Molander, adl.
Molander, frih.
Montgomery
von Morian
Munck
Munck af Fulkila
Munsterhjelm
von Müller