Ätter och vapen

357 ätter har introducerats på Finlands Riddarhus och av dessa fortlever i Finland 143 ätter fördelade på 3 grevliga, 24 friherrliga och 116 adliga ätter (Adelskalendern 2022). 

I ätte- och vapendatabasen finns kortfattad information om ätterna samt bild på respektive ätts vapen. 

För personbestånd hänvisar vi till Adelskalendern (presensmatrikel) och Ättartavlorna (historiskt personbestånd). Dessa publikationer finns till försäljning hos välsorterade bokhandlare och kan även rekvireras från Riddarhusets kansli via e-post till amanuens@riddarhuset.fi.  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
Indrenius-Zalewski
Jerlström
Jordan
von Julin
Jägerhorn af Spurila
Jägerhorn af Storby
Jägerskiöld
Järnefelt
af Klercker, adl.
af Klercker, frih.
Klick
Klingstedt
Klinkowström
Knorring A 66
von Knorring A 138
von Knorring, frih.
von Konow
von Kothen, adl.
von Kothen, frih.
Krabbe
von Kræmer
Kuhlefelt
Kuhlman
Kuscheleff-Besborodko
Ladau
Lagerborg
Lagermarck
Lagus
Langenskiöld, frih.
Langenskjöld, adl.