Ätter och vapen

357 ätter har introducerats på Finlands Riddarhus och av dessa fortlever i Finland 145 ätter fördelade på 3 grevliga, 26 friherrliga och 115 adliga ätter (Adelskalendern 2019). 

I ätte- och vapendatabasen finns kortfattad information om ätterna samt bild på respektive ätts vapen. 

För personbestånd hänvisar vi till Adelskalendern (presensmatrikel) och Ättartavlorna (historiskt personbestånd). Dessa publikationer finns till försäljning hos välsorterade bokhandlare och kan även rekvireras från Riddarhusets kansli via e-post till amanuens@riddarhuset.fi.  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
Gripenberg, frih.
Gripenwaldt
Grotenfelt
Grönhagen
von Guvenius
Gyldenstolpe
Gyllenbögel
Gyllenhök
von Haartman, frih.
von Haartman, adl.
Hackman
von Hartmansdorff
von Hauff
von Hauswolff
Hedenberg
von Heideman
af Hellen
von Hellens, adl.
von Hellens, frih.
af Heurlin
Hierta
Hisinger
Hisinger-Jägerskiöld
Hjulhammar
Hjärne, adl.
Hjärne, frih.
af Hällström
Hästesko af Målagård
Idestam
Indrenius