Akademiska Sångföreningen

06 Oktober 2022 kl. 19.00–21.00

https://kuoromusiikinkausikonsertit.fi/sv/konsert/as-kelpo-laulun-keikuttaisin

Akademiska Sångföreningen framför på sin konsert verk som har komponerats till texter ur Kalevala, Kanteletar samt Suomen Kansan Vanhoja Runoja (SKVR). Som solister på konserten uppträder runosångarna Ilona Korhonen och Taito Hoffrén. Repertoaren upptar både gamla klassiker och nyare pärlor i körlitteraturen.
Akademiska Sångföreningen har grundats år 1838. Kören framför musik av högsta kvalitet allt från stora manskörsklassiker till dagsfärska uruppföranden.