Oker-Blom

Text
Generalmajoren och stabschefen för finska militären, sedermera senatorn i ekonomiedepartementet, guvernören i Viborgs län och generalen av infanteriet Christian Teodor Åkerblom adlades 16.4.1865 och introducerades 25.4.1866 under nr 239.
Ätten härstammar från Åbo på 1700-talet.
Adelsbrevet donerades 2007 till Riddarhuset.
Valspråk: Oma toimi Luojan apu (egen flit Skaparens hjälp).