Heurlin, af

191
Beskrivning
Lagmannen i Nylands och Tavastehus lagsaga, sedermera statsrådet Anders Johan Heurlin adlades 14.8.1830 och introducerades 30.3.1832. Hans bror senatorn, hovrättsrådet i Viborgs hovrätt Carl Enevald Heurlin adlades 1840 och introducerades samma år under samma nr.

Ätten härstammar från 1500-talet i Hörda i Berga socken (Småland) och kom till Finland på 1720-talet.

Namnet uttalas a:vhör'li:n.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy