Hisinger

141
Beskrivning
Hovrättsrådet i Vasa hovrätt, sedermera hovrättsvicepresidenten och ledamoten i Högsta domstolen Carl Hising adlades och adopterades 6.9.1784 på adliga ättens Hisinger nr 2002.

Ätten immatrikulerades i Finland 28.1.1818 och utgick på manslinjen 1.2.1974. Den härstammar från Hisingen (Bohuslän) och är känd sedan 1500-talet.

Originaladoptionsbrevet finns i riddarhusarkivet.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy