Hisinger-Jägerskiöld

29
Beskrivning
Ägaren av Billnäs, Fiskars och Skogby bruk i Nyland, sedermera bergsrådet Johan Hising adlades 1770 och introducerades 1773 under nr 2002. Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten nr 141 Hisinger, immatrikulerades i Finland 1818. Den adlades ende son, ryttmästaren herr Mikael Hisinger upphöjdes 1819 till friherre och introducerades 1820. Ättens siste manlige medlem, friherre Fridolf Leopold Hisinger erhöll 1906 tillstånd att på ättens nummer adoptera sin brors svärson stabskaptenen, sedermera överkassören vid Finlands Bank Christer Ludvig Edvard Jägerskiöld av adliga ätten nr 79. Ätten utdog på manslinjen 1975.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy