Hjulhammar

29
Beskrivning
Ättens ursprung är från Tibble socken i Uppland. Äldste kände stamfader är Staffan Bertilsson i Näs, vars båda söner adlades 23.4.1642 med introduktion 1643 under nr 302.

En medlem av ätten immatrikulerades 26.1.1818 under nr 29. Ätten utgick på manssidan 11.11.1828 och på kvinnosidan 12.2.1878.

Ätten är i Sverige sedan 9.2.1992 utgången på manssidan.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy