Jerlström

103
Beskrivning
Härstammar från Dalarna och har sitt namn efter Jerle hammare i Nora bergslag. Av samma ursprung var svenska adliga ätten Ehrencreutz, adlad 1695 och utdöd 1774.

Ätten Jerlström adlades 1.2.1717 och introducerades 1719 under nr 1521. Den överflyttade till Finland vid samma tid och immatrikulerades 24.1.1818 under nr 103 bland adelsmän. Den utslocknade på manslinjen 7.3.1867 och på kvinnolinjen 22.7.1909.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy