Jägerhorn af Spurila

5
Beskrivning
Frälsesäkt med väpnaren Peder Pedersson från Hevonpää i Pemar (Egentliga Finland) som äldste kände stamfader (1470-talet). Introducerad 10.3-4.4.1625 under nr 86, senare ändrat till nr 114, med överste Christer Claesson af Spurila.

Namnet Jägerhorn är belagt tidigast 1634. Ätten uppflyttades till riddarklassen 3.11.1778. Immatrikulerad i Finland 12.1.1820.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy