Jägerhorn af Storby

19
Beskrivning
Gammal frälsesläkt från Egentliga Finland, utan samband med släkterna Jägerskiöld och Jägerhorn af Spurila. Inskriven på Sveriges riddarhus 1634 under nr 226.
Immatrikulerades 29.1.1818 under nr 19, utslocknade 24.7.1859 på manslinjen och helt och hållet 18.3.1883.

På Sveriges Riddarhus utgick ätten 1928 på manssidan och helt och hållet 3.8.1944.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy