Järnefelt

42
Beskrivning
Kaptenen, sedermera överstelöjtnanten vid Upplands infanteriregemente Johan Keldunck från Tyskland adlades 3.6.1651 och introducerades 15.11.1652 under nr 536.

Ätten inkom till Finland efter stora ofreden och immatrikulerades 15.2.1818. Avskrift av sköldebrevet finns i riddarhusarkivet.

Genom överflyttningar 1954, 1980 och 2000 har ätten återvunnit representationsrätt på Sveriges Riddarhus.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy