Klercker, af

22
Beskrivning
Kommendanten på Sveaborg, Natanael af Klercker, blev uppflyttad till dåvarande riddarklassen 16.11.1799. Som generallöjtnant och generalbefälhavare över armén i Finland upphöjdes han till friherre 7.6.1809 med primogenetur för de efterkommande, så att endast den äldste sonen innehade friherres värdighet. Introduktion skedde 7.8.1810 under nr 334.

Ätten immatrikulerades 6.2.1818 under nr 22 och den utslocknade 20.9.1868.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy