Nassokin

61
Beskrivning
Överstelöjtnanten vid finska adelsfaneregementet Henrik Nassokin blev jämte alla avkomlingar till ryska bojaren Leontij Feodorovitj Nasackin introducerad 27.8.1668 under nr 740.

Ätten immatrikulerades i Finland 24.1.1818 och utdog på manslinjen 28.7.1943 samt helt och hållet 15.10.2004.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy