Nolcken, von

14
Beskrivning
Tysk adlig ätt från Westfalen, känd sedan 1400-talet. Inkom i slutet av 1500-talet till Sverige och naturaliserad där 19.12.1726, introducerad 11.2.1727 under nr 1806. Friherrlig 12.12.1747 och introducerad 8.6.1752 under nr 223.

En i Estland bosatt gren av ätten naturaliserad som friherre i Finland 8.4.1812, introducerades 13.10.1818.

Ättemedlemmar har aldrig varit bosatta i Finland.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy