Nordenstam

131
Beskrivning
Släkten, som bar namnet Swart, härstammar från södra Sverige, adlades 25.11.1751 och introducerades 1752 under nr 1950.

Ätten immatrikulerades 28.1.1818 under nr 131. Den adliga ätten utgick i och med att den sista kvarlevande medlemmen 15.4.1860 upphöjdes i friherrligt stånd med introduktion 14.11.1860 under nr 46. Denne slöt själv ätten 8.6.1882.

Friherre Nordenstam erhöll 27.5.1869 tillstånd att på sitt friherrliga nummer adoptera sin kusins son Herman Sigfrid Standertskjöld med namnet Standertskjöld-Nordenstam (se ätten Standertskjöld).

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy