Riddarhuset i Helsingfors

Redan i början av 1800-talet hade det öster om Senatsborgen, i kvarteret Servalen, reserverats plats för ett Riddarhus. År 1857 inlöste så Ridderskapet och Adeln den reserverade tomten för att där uppföra en byggnad för sin verksamhet. Ett flertal arkitekturförslag i olika byggnadsstilar inkom, där arkitekten G.T Chiewitz utgick som segrare. Hans nygotiska skapelse stod färdig 1862. Vid 1863 års lantdag kom huset att användas som sammanträdeslokal för samtliga de fyra stånden, då Ständerhuset ännu inte byggts.

Även idag är Riddarhuset ett i högsta grad levande hus. En stor del av inredningen är samtida med byggnaden, vilket gör att huset har rent museala kvaliteter, men i denna historietyngda miljö pågår dagligen full aktivitet. Förutom Riddarhusets eget kansli, med bibliotek och arkiv för forskare, hyrs delar av huset ut. De uthyrda kontorslokaliteterna har försiktigt anpassats till dagens verksamhet.

Den stora plenisalen (464 m² med ca 10 m i takhöjd) är förmodligen den för allmänheten mest kända delen av byggnaden. Det är en mycket omtyckt lokal som uthyres till företagstillställningar, samt för konserter, konferenser och andra sammankomster, som får en solenn inramning av Riddarhusets strama gotiska skönhet.