EKBERG CATERING
Beskrivning
Inari Kettunen
Tel. +358 9 6811 8666
Mob. +358 50 505 78 60
inari.kettunen@ekberg.fi
www.ekberg.fi