Riddarhusets gdpr

INTERNET LÄNKAR

* Sveriges Riddarhus: www.riddarhuset.se

Släktforskning

* Genealogiska Samfundet i Finland: www.genealogia.fi
* Sveriges Släktforskarförbund: www.genealogi.se
* Rootsweb: www.rootsweb.com
* Ancestry.Com: www.ancestry.com
* Familysearch: www.familysearch.org
* Svenska kyrkböcker online: www.genline.se
 

Heraldik

* Heraldica: www.heraldica.fi
* Heraldica: www.heraldica.org

Föreningar

* Finlands Adelsförbund r.f.: www.adelsforbundet.fi
* Adelsförbundets Understödsförening rf..: www.afuf.fi
* Johanniter Ridderskapet i Finland r.f.: www.johanniter.fi