Adlerstjerna

198
Beskrivning
Presidenten i Vasa hovrätt Karl Adam Avellan adlades 3.5.1834 och tog 7.5.1835 introduktion under namnet Adlerstjerna.

Ätten utdog på manslinjen 10.4.1878 och helt och hållet 16.3.1950.