Antell

A 242
Beskrivning
Senatorn i ekonomiedepartementet, guvernören i Kuopio län, sedermera geheimerådet Samuel Henrik Antell adlades 21.11.1866 och introducerades 15.4.1868.

Ätten härstammar från Anttila hemman, Piehingi by i Salo sn (Österbotten) i mitten av 1500-talet.

Valspråk: Labora (arbeta).