Hjerta

15
Beskrivning
Äldste belagde stamfader är den dansk-halländske väpnaren och domaren Lars Ragvaldsson som återfinns i Ölmenäs i Halland på 1550-talet.

Ätten introducerades på Sveriges riddarhus 18.1.1627 under nr 121. En gren upphöjdes 12.2.1771 till friherrligt stånd och introducerades 1.9.1772 under nr 250.

En medlem av den friherrliga ätten immatrikulerades 6.2.1818. Ättens vidare öden i Ryssland och Polen är inte helt klarlagda men den förutsätts vara helt och hållet utslocknad.
I Sverige fortlever adliga ätten nr 121 Hierta och den sammanhörande friherrliga ätten nr 381 Hierta.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy