Nordenskjöld

127
Beskrivning
Härstammar från Nordanåker i Tierps socken i Uppland. Den äldsta kände stamfadern torparen Erik Mattsson avled 1700. Inkom i slutet av 1600-talet till Finland. Hette förut först Nordberg, sedan Nordenberg. Generalkvartermästaren Anders Johan Nordenberg och majoren Carl Fredrik Nordenberg adlades 21.11.1751, introducerades 6.2.1752 under nummer 1912.

Immatrikulerades 1818. Utdöd här 1937.

Ätten fortlever i Sverige där tre grenar erhållit friherrlig värdighet, bl.a. den från Finland återflyttade under nr 405, dock så att värdigheten endast tillfaller huvudmannen.

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy