Nottbeck, von

221
Beskrivning
Fabriksägarna Karl och Wilhelm Nottbeck adlades 19.12.1855 och introducerades 24.3.1857 under gemensamt nummer 221.

Ättens härstammaning är inte helt klarlagd men det verkar obestridligt att den stammar från Westfalen.
Medlemmar av släkten blev 1909 och 1912 upptagna på riddarhuset i Reval (Tallinn).

Riddaregatan 1
FI-00170 Helsingfors
FINLAND

 

+358 10 411 7260
kansli@riddarhuset.fi

 

© 2020 / Privacy policy