Konsert "Judarnas Wagner" - Moses Pergament, porträttkonsert

11.05.2022 kl. 13:42
Måndag 23.5. kl. 19.00,
panelsamtal kl. 18.00

Moses Pergament är en bortglömd särling i Finlands musikhistoria. Trots en bejublad tonsättardebut år 1914 i Helsingfors universitets Solennitetssal, som då var fullsatt till de sista stolsraderna, har hans färgrika och kosmopolitiska musik förblivit relativt ospelad i hans födelseland. En förklaring är att Pergament under sin levnad tvingades kämpa aktivt emot antisemitismens starka krafter; efter flytten till Sverige dröjde det flera decennier innan han blev accepterad i Föreningen Svenska Tonsättare, och när Sibelius kommenterar Pergaments debutkonsert i sina dagboksinlägg så uttrycker han sig ogenerat antisemitiskt. När Wilhelm Peterson-Berger år 1929 kallat honom “utländsk parasit” i en recension åkte han hem till Peterson-Berger och gav honom en örfil som gjorde honom rikskänd över en natt - dock inte som tonsättare.

 

 

Efter denna oförtjänta törnrosasömn vill vi nu uppmärksamma hans musik i en unik porträttkonsert – troligtvis den första i sitt slag i Finland sedan debuten för drygt hundra år sedan. Vi möter här en tonsättare som skiftar färg och tonspråk flera gånger under sin kreativa bana – från de tidiga romantiska sångerna och den impressionistiskt tonmålande violinsonaten, via utdrag ur Den judiska sången till de sena, mer fritonala verken.

 

Inför konserten hålls ett panelsamtal från kl 18 med musikvetaren Carl-Gunnar Åhlén och Henrik Rosengren, som båda författat böcker om Moses Pergament. Professor emeritus Eero Tarasti medverkar och modererar.

 

Biljetter: 25 / 20 / 15 €

 

”Jag ville bli en judarnas Wagner. Jag dyrkade Wagner – jämte Sibelius, som jag kände personligen – och läste allt av och om Wagner. Liksom han hämtade inspiration ur den germanska mytologin, ville jag hämta min ur Bibeln” - Moses Pergament

 

Program:

 

- A klap hot gegeben der wint (1909)
- Kung Liv och Drottning Död (1915)
- Kväll i skogen (Till Hovkapellmästare Armas Järnefelt) (1917)
- Der Junge Hexe Lied (1919)

Tuuli Lindeberg, sopran
Martin Malmgren, piano

 

ur Duo för violin och cello (1917)

1. Preludium, tillägnad Toivo Kuulas minne
2. Elegi, "till minne av min mors död"

Anna-Maria Huohvanainen, violin
Laura Martin, cello

 

 

Sonat för violin och piano (1918-1920)

1. Allegro moderato
2. Molto adagio e misterioso
3. Scherzo - Molto allegro
4. Allegro moderato

Sebastian Silén, violin
Martin Malmgren, piano

 

- Paus -

 

- Vårnatt i Ajalon, ur Den judiska sången
- L'infidéle
- Sono stanca
- Vaggvisa

Tuuli Lindeberg, sopran
Martin Malmgren, piano

 

 

Sonat för flöjt och piano (1966/1968)

1. Quasi adagio - Allegro moderato
2. Elegi - Adagio
3. Allegro

Iryna Gorkun-Silén, flöjt
Martin Malmgren, piano

 

 

Stråkkvartett nr 4 (1975)

1. Allegro moderato
2. Adagio
3. Allegro moderato

Andrew Wen Hao Ng, violin
Gloria Ilves, violin
Vadim Grumeza, viola
Barbara Mussafia-Bugnot, cello

 

 

Fantasia differente för cello och stråknonett (1970)

 

James Kahane, dirigent
Tomas Nuñez-Garcés, cello

Musiker ur Helsingfors Kammarorkester:

Sebastian Silén, violin
Andrew Wen Hao Ng, violin
Anna-Maria Huohvanainen, violin
Gloria Ilves, violin
Vadim Grumeza, viola
Aida Hadzajlic, viola
Laura Martin, cello
Barbara Mussafia-Bugnot, cello
Josh Baker, kontrabas

 

* * *

 

Moses Pergament föddes i Helsingfors år 1893 i en judisk familj, och började spela violin vid en tidig ålder. Efter studier i Sankt Petersburg med Leopold Auers assistent beslutade han sig dock för att fokusera på komposition, även om han fortsatte att spela violin och bland annat var verksam i Helsingfors stadsorkester i tidig ålder. Som jude kunde han vid den här tidpunkten inte bli finsk medborgare, och år 1915 beslutade han sig för att flytta till Sverige. Han skulle snart få jobb som recensent i de stora svenska tidningarna, och även om det var ett jobb han aldrig kände sig hemma vid så är hans texter om musik bland de mest betydelsefulla som skrivits på svenska. I bokform publicerade han det siamesiska tvillingparet På vandring med Fru Musica och Ny vandring med Fru Musica, samt boken Svenska tonsättare och en biografi över Jenny Lind.

 

I Sverige hamnade han utanför de musikaliska kretsarna på flera sätt. Svenska var Pergaments modersmål, och år 1919 blev han även svensk medborgare, men av mer etablerade tonsättare såsom Kurt Atterberg fick han veta att han aldrig skulle kunna klassas som “svensk tonsättare”. Att han var jude gjorde knappast saken bättre.

 

Pergaments judiska bakgrund skulle med tiden börja spela en allt större roll i hans liv. När tyska judar flydde från nazisterna under 1930-40-talen bildade Pergament en judisk kör och orkester i Stockholm, för vilken han arrangerade judisk musik. När sedan världskriget blev verklighet försökte han återigen hitta någonting enande och humanistiskt i musiken; efter att Sovjetunionen invaderat Finland anordnade han en konsert till förmån för Finlandshjälpen i Stockholms Konserthus. När sedan nyheterna kommit om Förintelsens fasor skrev Pergament sitt magnum opus – Den judiska sången, för stor orkester, två sångsolister och kör.

 

Den här konserten inkluderar ett tvärsnitt genom hela Moses Pergaments tonsättarbana, från de tidiga verken skrivna när han ännu bodde i Helsingfors, tills hans sista verk innan hans död år 1977. Vi hör sånger på jiddisch, tyska, svenska, franska och italienska, kammarmusik i olika konstellationer, samt den ovanliga Fantasie differente för cello och stråknonett. Merparten av musiken spelas sannolikt för första gången i Finland.